Witamy w pracowni jubilerskiej Seori bijou
 
Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www. seori.com.pl zwanego dalej „Sklepem Internetowym”.

 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i zarazem administratorem danych jest Erwina Sokołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Seori bijou Erwina Sokołowska. ul. Palmowa 30A/ 74, 15-795 Białystok, NIP 966 175 69 46, REGON 367430087 ,wpisana do systemu CEIDG.

 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

   

 4. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 5. a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 6. Termin Klient- dotyczy osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 7. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  e) korzystania z usługi poleć znajomemu w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną znajomemu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe, oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości.

  f) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna- niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  g) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 8. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient podaje:

          a) adres e-mail;

          b) dane adresowe:

          c) kod pocztowy i miejscowość;

          d) ulica wraz z numerem.

          e) mię i nazwisko;

          f) numer telefonu.

     9. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane:

         a) adres e-mail;

         b) dane adresowe:

         c) kod pocztowy i miejscowość;

         d) ulica wraz z numerem.

         e) imię i nazwisko;

         f) numer telefonu;

         g) państwo, do którego ma zostać zrealizowana wysyłka ze Sklepu Internetowego

10. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

         a) firmę Przedsiębiorcy;

         b) numer NIP.

11. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Klient podaje następujące dane:

         a) adres e-mail;

         b) imię i nazwisko.

 12. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:

        a) adres e-mail adresata;

        b) swój adres e- mail.

13. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje swój pseudonim, nick lub imię.

14. W przypadku skorzystania z usługi „zapytaj o produkt”, Klient podaje:

a) adres e- mail

b) imię

15. Przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i zachodzi w związku z zawieranymi umowami sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

16. W czasie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje jak: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które Klienci dobrowolnie klikną lub innych czynnościach, podejmowanych w tym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

17. W razie konieczności ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

18. Przekazanie danych osobowych do realizacji zamówienia jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. Jednak zastrzega się, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

19. Powierzanie i przechowywanie danych osobowych.

a) Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta się przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

b) Podmioty przetwarzające. Sklep Internetowy korzysta z usług Dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie . Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

c) Administratorzy. Sklep Internetowy korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

d) Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

20. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta- wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

21. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów i usług:

a) firmie kurierskiej, która aktualnie będzie przewoziła i doręczała zamówiony towar

b) Poczcie Polskiej S.A.

c) W przypadku, gdy Klient wybierze płatność elektroniczną, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Blue Media S.A.ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

22. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

23. Jeżeli Klient dokona dobrowolnej subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Sklep Internetowy będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

24. Sklep Internetowy udostępnia na żądanie dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

25. Sklep Internetowy korzysta z plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wy braną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez produkty do indywidualnych i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Za ich pomocą można także opracowywać ogólne statystyki odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

26. Wykorzystywane są dwa rodzaje cookie:

a) Cookie tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu;

b) Cookie stałe (persistent cookie)- nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.

27. Sklep Internetowy wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki czemu Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu logować się ponownie i za każdym razem, gdy przechodzi na różne podstrony. Sklep na podstawie cookies dokonuje analizy oglądalności produktu oraz rodzajów produktów, co zapewni udoskonalenie struktury Sklepu Internetowego i jego zawartości.

28. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

29. Przeglądarki takie jak: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft EDGE, Opera, Chome Safari mogą gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest zmienny przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i doskonaleniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

30. Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

31. Klient dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym lub składający zamówienie bez rejestracji ma prawo:

a) do cofnięcia zgody, której udzielił na podstawie: art. 7 ust. 3 RODO:

 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;

 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem może świadczyć jedynie za zgodą;

 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

b) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie: art. 21 RODO :

 • Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług , prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji. Rezygnacja Klienta w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

32. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)- podstawa prawna: art. 17 RODO:

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega;

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

33. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega . Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług , czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

34. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 18 RODO :

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Sklep Internetowy nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

35. Prawo dostępu do danych- podstawa prawna: art. 15 RODO:

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Klient ma także prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

36. Prawo do sprostowania danych- podstawa prawna: art. 16 RODO:

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z punktem 42 niniejszej Polityki Prywatności.

37. Prawo do przenoszenia danych- podstawa prawna: art. 20 RODO:

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takiej sytuacji Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiącapo jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu jednego miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy- informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

38. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski i inne zapytania wynijakące z jego uprawnień dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

39. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

40. Hasło Klienta: Sklep Internetowy zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z najlepszych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep Internetowy nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Ażeby wygenerować nowe hasło należy podać adres e-mail. W formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

41. Sklep Internetowy Seori bijou nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

42. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Zmiana polegać będzie w szczególności na aktualizacji stanu prawnego, o czym Klient zostanie poinformowany na minimum 7 dni wcześniej od wprowadzenia zmiany. Wszelkie zapytania związane z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego Seori bijou prosimy kierować na adres biuro@seori.com.pl lub pod numerem telefonu + 48 512 712 056 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Seori bijou Erwina Sokołowska, ul. Palmowa 30 A/74, 15-795 Białystok

43. Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2019 r.

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl